HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1d20c5ad66695ff674010d2bca678807

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top