HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1b9e000461ddf4efef0de2e63990efbe

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top