HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1b669b1166b5aabb5fe5487338d87e29

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top