HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1add3d01a49d5816207ad3a822331b16

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top