HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1ab9e4ae6b25f478f070624a2ce394ee

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top