HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1a1d5f8e80e629a0e1dd89e29d2e80ed

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top