HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 19ccf2d90b9b8d43fcb00355e31e7498

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top