HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 19a73a3ffecbd0e704f9cdd1cd1032e9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top