HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 19522e037b74786d25b63c8111572320

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top