HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 19368dc38a12b35a87207d60bfb03880

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top