HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 192261bbee947c16a43187531fe71581

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top