HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 18a4fb30eb727c87008c449ecfd9a8c1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top