HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 17b30372aa66ad780bab37bee66416a6

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top