HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 16e9a7d2255582880c5e518190be52de

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top