HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 16b4dc76806dcee7c4ee32f3786f70b1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top