HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 168a6295b99893968e41888743193513

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top