HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 167d8255c4ac829ebb5e695bb59a8c8a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top