HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 16668c74cff128be3e6b46461ee6d803

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top