HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 162a288edacc18a8ad3569cec1a48e7b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top