HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 160a91327e18954b1362f4e12da6dac9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top