HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 15ab7bc34604edfa8643380d670c0bee

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top