HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 14fc94bca00ad4af29c9a19951907774

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top