HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 14d3909ff49fb1dae5bf8d76f9344cf7

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top