HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 14bd30f032f18cdae004c41709edbbd1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top