HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 13a78b87c6ce60fc57e9db1b8f965ed9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top