HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 139b490180074a4faa9685fa973b05b6

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top