HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 13724abafba6ee1949cb267e62248d72

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top