HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 130a4a6990449a74337f299138ac5b9d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top