HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 12ffe58f754eae4ae45c76e2a65b5cdd

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top