HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 12d92c0a108a2334ec911784d221da9a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top