HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1294094ff30268d357589f75a8902ed0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top