HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1281d65821a48a52b85555387e0d3b77

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top