HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 126e680a0dc4ff17c9621d00ac86eace

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top