HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 11281a105ec7fa529f14154720de0c37

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top