HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 10d226d310e3e666dacd0060b2a25a0f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top