HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 10bccd204491ee7e8c05dc50ad81cd47

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top