HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 10992ebc0e7b3b0214d945ebf43d1f47

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top