HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 10975114b2e1da57858fb507202e7a1a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top