HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 10711dfb6d97a384745e0048afb04f23

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top