HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 10696bff8b6ae21666ae72ada448bc25

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top