HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1031b176d12e37e45f2192da2cd6328b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top