HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0eab7ab99f5f0fc2b3c7fa4f4c7184ea

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top