HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0e7ee0235c0c74f6ec5aa1a2486cc35a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top