HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0e1200b430e1649be969dc0cf90f342a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top