HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 0bf03ab7a6c636aabf57c5d8c8aec3ee

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top