HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 09e8b9ecd1c0ac068c5b19ddccca887d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top