HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 08a464008134587ab37fec1968b9af16

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top