HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 077eadc90a5a1726617eea76f947e2d2

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top