HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 071ebc64b4959f8961224ba3bdf6c875

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top