HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 06be3c5772654968b0fc9119a70e7811

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top